Privatlivspolitik

Munksøgård Delebilforening tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt. Her kan du læse, hvordan Munksøgård Delebilforening håndterer persondata, samt hvordan vi beskytter dine oplysninger. Beskyttelsen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning under persondataforordningen.

Dataansvarlig
Munksøgård Delebilforening
CVR nr. 26210674
Munksøgård 40, 4000 Roskilde
Tlf: 30183127
E-mail: delebil-bestyrelse@munksoegaard.dk


Databehandler
Det bookingsystem som Munksøgård Delebilforening anvender, varetages af MOQO.

Munksøgård Delebilforening har indgået en databehandleraftale med MOQO, som beskriver hvordan databehandleren (MOQO) håndterer personlige oplysninger op vegne af Munksøgård Delebilforening.

Digital Mobility Solutions GmbH
Vaalser Straße 17
52064 Aachen
Germany

Link til databehandleraftale.


Munksøgård Delebilforening behandler følgende persondata
Munksøgård Delebilforening bruger dine personlige oplysninger til at betjene dig som medlem. Når du tilmelder dig på hjemmesiden bliver du bedt om at angive dit fulde navn, adresse, e-mail, telefonnummer og fødselsdato, samt at uploade et billede af dit kørekort og sundhedskort. Et gyldigt kørekort er nødvendigt for at kunne køre i Munksøgård Delebilforening's biler i henhold til medlemsvilkårerne.

Munksøgård Delebilforening kommunikerer med dig på dit telefonnummer og din e-mailadresse. Hvis du kontakter os på e-mail kan vi beholde dine henvendelser, inkl. din e-mailadresse, og vores svar til dig. Ligeledes sender vi servicerelaterede e-mails til dig, fx i forbindelse med reservationer, ændringer, aflysninger af delebil, samt fakturaer.

Munksøgård Delebilforening anvender personoplysninger til bestemte formål, som bliver beskrevet i afsnittet herunder og som er gældende i henhold til lovgivningen.


Persondatabeskyttelse
Munksøgård Delebilforening indsamler, opbevarer og behandler følgende personoplysninger om dig som medlem. Personoplysninger bliver kun indsamlet, opbevaret og behandlet, når du har tilmeldt dig hos Munksøgård Delebilforening.

 • Personoplysninger herunder navn, fødselsdato, adresse mm.

  I forbindelse med et medlemskab hos Munksøgård Delebilforening indsamler og opbevarer Munksøgård Delebilforening følgende oplysninger:
  • Navn, fødselsdato, adresse
  • E-mail & telefonnummer
  • Kørekort og sundhedskort

  Disse personoplysninger bruges til at:
  • Identificere dig
  • Kontakte dig vedr. en reservation (herunder ændringer, aflysninger mm.) samt fakturering
  • Kontrollere om et gyldigt kørekort matcher medlemmets informationer for at give adgang til Munksøgård Delebilforening’s delebiler.

  Vi opbevarer personoplysninger om dit kørekort, navn, adresse mv. samt fakturaer og reservationer i 5 år efter udmeldelse jf. bekendtgørelse nr. 463 § 7, stk. 1 samt stk. 2 om udlejning af motorkøretøjer uden fører. I henhold til retten til at blive glemt bliver du 5 år efter din udmeldelse slettet fra vores server.

 • Kreditkortoplysninger

  I forbindelse med en transaktion indsamler Munksøgård Delebilforening følgende oplysninger:
  • Personlige kreditkortoplysninger som opbevares hos en tredjeparts-betalingsudbyder. (STRIPE)

  Disse oplysninger bruges til at:
  • Fakturere dig for brug af delebiler samt medlemskab og forsikring mv.

  Oplysningerne slettes, når du har meldt dig ud, og din konto er opgjort, samt et eventuelt udestående mellem Munksøgård Delebilforening og dig er afregnet.
  Der bliver opbevaret en kopi af alle fakturaer og kreditnotaer, samt registreringer af indbetalinger i Munksøgård Delebilforening’s bogføringssystem. Disse oplysninger bliver brugt til regnskab og revision af samme, samt til at lægge budget for kommende år.

 • Reservationsoplysninger herunder starttidspunkt, sluttidspunkt og registreringsnummer på delebilen

  I forbindelse med en reservation indsamler og opbevarer Munksøgård Delebilforening følgende oplysninger:
  • Registreringsnummer på delebilen og/eller biltype
  • Start- og sluttidspunkt for reservationen

  Disse oplysninger bruges til:
  • At oplyse andre medlemmer om delebilens tilgængelighed
  • At afregne din kørsel
  • Statistik og analyse, samt optimering af bilernes udnyttelsesgrad
  • At overholde bekendtgørelse nr. 463 om udlejning af motorkøretøjer uden fører

  Oplysningerne opbevares i mindst 5 år regnet fra reservationens sluttidspunkt (jf. bekendtgørelse 463 § 7, stk. 2.) eller indtil 5 efter medlemmets udmeldelse. Er der gået 5 år fra reservationens sluttidspunkt, og er dit medlemskab stadig aktivt, kan du bede om at få reservationsoplysningerne slettet.

 • Forsikring, ulykker mv.

  I forbindelse med ulykke- eller forsikringssager indsamler og opbevarer Munksøgård Delebilforening følgende oplysninger:
  • Kontaktoplysninger
  • Reservationsoplysninger

  Disse oplysninger bruges til at:
  • Kontakte dig for yderligere informationer
  • Identificere hvem der har kørt bilen i perioden

  Oplysningerne anvendes til brug for håndtering af sager i forbindelse med ulykker mv. De anførte oplysninger bruges kun i det omfang det er nødvendigt for at eventuelle retskrav kan fastlægges, f.eks. i forhold til den videre proces med et forsikringsselskab. Munksøgård Delebilforening gemmer denne data i 5 år efter udmeldelse jf. bekendtgørelse nr. 463 § 7, stk. 1 samt stk. 2 om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

 • GPS-oplysninger for delebiler

  I forbindelse med GPS-oplysninger indsamler og anvender Munksøgård Delebilforening følgende oplysninger:
  • Lokalisering af bilen på et givent tidspunkt
  • Antal kørte kilometer

  Disse oplysninger bruges til at:
  • Afregne antal kørte kilometer

  GPS-data slettes efter, at de er anvendt til lokalisering eller afregning, og når indsigelsesfristen på en faktura er udløbet. Kilometer-data på turen bliver gemt og kan senere blive brugt til statistik og analyse samt optimering af bilernes udnyttelsesgrad.

  GPS anvendes ikke til aktiv sporing under din kørsel. Lokalisering kan overdrages til Politiet efter anmodning.


Dine rettigheder
Som medlem af Munksøgård Delebilforening har du ret til:
 • Indsigt i hvilke af dine personoplysninger, Munksøgård Delebilforening behandler
 • At få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Munksøgård Delebilforening har registreret om dig
 • At få slettet de registrerede personoplysninger om dig, som Munksøgård Delebilforening ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme

Skulle du være interesseret i noget af ovenstående kan du sende en e-mail til: delebil-bestyrelse@munksoegaard.dk


Klageinstans
Du har mulighed for at klage over Munksøgård Delebilforening 's behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk


Hjemmeside
En cookie er en lille tekstfil, som lagres for at understøtte brugen af hjemmesider. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. I de lagrede cookies er der ingen personoplysninger og de kan derfor ikke forbindes til en specifik person.

Munksøgård Delebilforening bruger ikke cookies på foreningens hjemmeside delebil.munksoegaard.dk

Når du er logget ind i bookingsystemet anvendes ikke cookies.