FAQ, ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet typiske spørgsmål, hvis du savner spørgsmål og svar om et emne så henvend dig til en person fra bestyrelsen herom

Medlemskab

Hvad dækker et medlemskab?

Medlemskab giver dig adgang til at reservere biler og køre i dem. Medlemmer har desuden adgang og stemmeret til den årlige generalforsamling.

Kan jeg blive passivt medlem, hvis jeg i en periode ikke har brug for bil?

Ja, du kan være passivt medlem. Overgang til passivt medlemsskab sker ved henvendelse til formanden. Som passivt medlem betaler man ikke kontingent, kan ikke leje biler, men kan genindtræde som aktivt medlem uden at skulle betale indmeldelsesgebyr. Et medlem skal minimum være passivt medlem i tre måneder for ikke at skulle betale kontingent for den pågældende periode ved genindtræden i foreningen.

Hvordan opsiger jeg medlemsskabet?

Hvis du vil opsige dit medlemsskab skal du gøre det skriftligt, gerne email til foreningens formand. Et medlem kan opsige sit medlemsskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med seks måneders varsel til udløbet af den efterfølgnde måned. Senest én måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtet til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen således pligtig til at afregne et eventuelt overskydende beløb, svarende til det af medlemmet erflagte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen.

Du kan naturligvis bruge bilerne, indtil medlemskabet ophører. Forbrug og kontigent bliver opkrævet løbende, indtil medlemskabet ophører.

Brug af bilerne

Er forsikring inkluderet?
Ja. Bilerne er ansvars- og kaskoforsikret.

Er brændstof inkluderet?
Ja. OK brændstofskort sidder i skyggen ved forruden ved førersædet.

Jeg fandt nogle personlige ejendele i en bil. Hvad skal jeg med dem?
Der er placeret en glemmekasse i delebilrummet. Du kan lægge hittegodset dér og evt. dér finde dine glemte ting.

Hvad gør jeg, hvis bilen bryder sammen?
Vi har aftale med vejhjælp-firmaer, som kan komme og hjælpe dig. Telefonnr. fremgår af skyggen ved forruden ved førersædet.

Må man ryge i bilerne?
Nej. Heller ikke ud af vinduet.

Er der børnesæder i bilerne?
Nej. Børnesæder er personlig udstyr, og du skal selv sætte dem ind i bilen og tage dem ud igen efter brug. Du kan opbevare børnesæder i delebilrummet. Der er et udvalg af børnesæder til udlån i delebilrummet, men kun dem, hvor ejeren ikke har skrevet navn på, som tegn på, at de ikke udlånes.

Kan jeg låne snekæder?
Ja, vi har et sæt til de fleste biltyper.

Hvad sker der, hvis jeg får en fartbøde, parkeringsbøde eller anden bøde?
Den skal du selv betale.

Regler

Hvad sker der, hvis jeg afleverer bilen for sent?
Det må du som udgangspunkt ikke. Sørg for at have tid at løbe på, når du reserverer. Får du alligevel brug for mere tid, kan du forsøge at forlænge din reservation. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være tilbage senest, når din reservation udløber. Er det helt umuligt, skal du ringe til næste bruger, som du kan se i kalenderen eller ringe til Hanne Andersen på telefonnr. 53808586. Det udløser et gebyr at aflevere for sent.

Hvad skal jeg gøre, hvis bilen ikke er gjort ren, når jeg overtager den?
Kontrakt i første omgang den forrige bruger. Du kan også kontakte bilens fadder, og spørge ind til, hvornår bilen er blevet vasket eller bliver vasket. Ønsker du ikke at kontakte forrige bruger ellern bilens fadder, så kontakt Hanne Andersen på telefonnr. 53808586.

Skal jeg selv gøre bilen ren?
Der er en fadder til hver bil, som sørger for at bilen jævnligt rengøres. Du har også selv mulighed for at vaske bilen på samme betingelser som fadderen, og du får en godtgørelse (se prisliste) og refunderet udgifterne til vask.

Må jeg tage mit kæledyr med i bilen?
Hunde og andre kæledyr skal transporteres i transportkasse eller på dækken eller tæppe i delebilerne. Der ligger et plastikdækken i delebilsrummet, som kan benyttes. Der må ikke efterlades hundehår mv. i delebilerne. Der er en støvsuger i delebilsrummet, hvis det er nødvendigt at fjerne hundehår. Disse hensyn skal tages dels af hensyn til den næste delebilsbruger, og dels for at minimere gener overfor medlemmer, som kunne være følsomme overfor hundehår mv.

Reservation

Hvor lang tid i forvejen kan jeg reservere?
Op til et år.

Kan jeg reservere fra time til time?
Ja.

Kørsel i udlandet

Må jeg køre i udlandet?
Du må køre i delebilerne i alle lande i Europa.
Kørsel til følgende lande er IKKE tilladt for bilerne leaset gennem SIXT (Zoe):

Storbritannien, Moldova, Hviderusland, Cypern, Island, Malta, Albanien, Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Rusland, Bosnien, Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien, Montenegro og Korsika.

I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte bestemmelse for SIXT biler, vil alt forsikringsdækning frafalde og alle omkostninger med relation til udlandskørslen vil blive direkte viderefaktureret til lejer.

Det er bedst at medbringe det røde kort, se nedenfor. Læs også om det grønne kort, som skal medbringes i nogle få lande. Du kan selv udfylde det, hvis det ikke er i bilen, se nedenfor.

Det er dit ansvar at medbringe det røde og grønne kort i de lande, de skal bruges i, samt sikre dig at bilens registreringsattest og forsikringsoplysninger er i handskerummet.

Munksøgård Delebilforening har bilerne ansvars- og kaskoforsikret gennem LeasePlan.
tlf. 3673 8399.

Foreningen har en vejhjælps-ordning gennem LeasePlan Assistance.
Telefonnummeret hertil er: 3673 8484

Rødt kort
Uanset hvor du kører i udlandet, kan du få glæde af det røde kort. Da delebilerne har kaskoforsikring, og vores forsikringsselskab er medlem af Rødt Kort-ordningen, har vi ret til vejhjælp i udlandet.

Skulle uheldet være ude på din bil i Europa yder SOS International assistance via Rødt Kort-ordningen på telefon +45 70 10 50 52.

Assistancen omfatter blandt andet:

 • Vejhjælp på skadestedet
 • Bugsering
 • Hotel og nødvendig lokaltransport
 • Udlejningsbil
 • Hjemrejse
 • Hjemtransport af køretøj
 • Fremskaffelse og forsendelse af reservedele

Du kan selv printe og udfylde det røde kort (pdf) – det behøver ikke være i farver. Hent på dette link: https://www.sos.eu/media/3506/roedt-kort_-brochure-format_-skrivebar_-farver_-version-34_-nov2019.pdf

Læs de nærmere regler på det røde kort, inden du kører, så er du helt klar over, hvordan du skal forholde dig, hvis der sker noget med delebilen på turen.

Grønt kort
Det grønne kort er et officielt bevis på, at din bil er ansvarsforsikret. Delebilerne har ansvarsforsikring, da det er et lovkrav i Danmark.

Kortet viser, at din forsikring dækker person- og tingskader i Europa og i de lande uden for Europa, der er med i ordningen. Det grønne kort gælder i ét år.

Det er ikke nødvendigt at medbringe det grønne kort, når du kører i disse lande:
 • EU-landene
 • Andorra
 • Island
 • Kroatien
 • Norge
 • Schweiz

Her er bilens nummerplade tilstrækkeligt bevis for, at bilen er ansvarsforsikret.

Får du problemer ved grænsen eller med de lokale myndigheder, fordi du ikke har det grønne kort med, kan du kontakte SOS International alarmcentral på telefon +45 70 10 50 52 hele døgnet. De vil så hjælpe dig med at forklare myndighederne på det lokale sprog, at du ikke behøver at have det grønne kort med.

Du skal altid medbringe det grønne kort, når du kører i disse lande:
 • Albanien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Hviderusland
 • Iran
 • Israel
 • Makedonien
 • Marokko
 • Moldova
 • Rumænien
 • Rusland
 • Serbien-Montenegro
 • Tunesien
 • Tyrkiet
 • Ukraine

Du kan selv printe og udfylde det grønne kort (pdf) – det behøver ikke være i farver. Hent på dette link: https://www.if.dk/web/dk/sitecollectiondocuments/private/motor/sos_green_web.pdf

Mistet nøglebrik

Hvis du mister din nøglebrik skal du henvende dig til formanden for at få en ny.

Vask af bilerne

Der er en fadder til hver bil, som sørger for at bilen jævnligt rengøres. Du har også selv mulighed for at vaske bilen på samme betingelser som fadderen, og du får en godtgørelse (se prisliste) og refunderet udgifterne til vask.

Alle vores biler er tilmeldt Basis-vask abonnement hos Washworld på Byleddet i Roskilde.

Er bilen beskidt udvendig er du derfor velkommen til at køre bilen igennem vaskehallen. Det koster ikke noget, hvis man vælger Basis-vask og fravælger de ekstra ting der tilbydes. Vaskehallen genkender selv bilens nummerplade, og du skal ikke have penge op af lommen.

Hvis du samtidig rengør bilen indvendigt (støvsuger og tørrer alle overflader af med fugtig klud) vil du få den godtgørelse (se prisliste), hvis du meddeler dette til kassereren pr. email.

Vi opfordrer til at man fremover kun benytter Washworld på Byleddet i Roskilde til bilvask (folk med forudbetalte vaskekort til andre steder, kan selvfølgelig bruge disse først). https://washworld.dk/