Vi har flere forskellige typer biler

Vi har følgende biltyper:

 • Hyundai Kona elbil (4 stk)

 • BYD Dolphin elbil (3 stk)

 • Dacia Spring elbil (3 stk)

 • Hyundai Ionic plug-in hybrid (1 stk)

 • Citroën C3 diesel (2 stk) begge med trækkrog

 • Citroën Berlingo XL diesel (2 stk) begge med trækkrog

Garantibil: Hvis du mangler en delebil eller erstatningsbil

Garantibil for medlemmer i samarbejde med Europcar i Roskilde

Det kan være et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og nogle medlemmer må opgive at få en delebil i disse perioder. Eller vi kan være ude for, at en reserveret delebil alligevel ikke kan benyttes, fordi den er gået i stykker og skal på værksted. I disse situationer og alle lignende situationer benyttes garantibilordningen, som er den eneste ordning, som delebilforeningen refunderer udlejningsbiler efter.

Derfor har vi indgået en aftale med biludlejningsfirmaet Europcar i Roskilde, som giver alle i Munksøgård Delebilforening ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor de ikke kan få en delebil, fordi alle allerede er udlejet i den ønskede periode. Retten gælder hele året. Ordningen gælder også for erstatningsbiler for reserverede delebiler, som alligevel ikke er tilgængelige af forskellige årsager og lignende situationer.

Foreningen refunderer prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris, hvilket sker ved at aflevere et særligt skema til kassereren. Medlemmet sørger selv for leje af udlejningsbilen, samt afhentning og aflevering.

Garantibilordningen gælder kun såfremt Europcar i Roskilde kan levere en udlejningsbil i det ønskede tidsrum.

Medlemmet skal opfylde og efterleve de betingelser, som udlejningsfirmaerne stiller. Nedenfor kan du læse mere om detaljerne i ordningen.

Det er medlemmets egnet ansvar at være bekendt med regler og vilkår for garantibilsordningen.

Medbring bevis for medlemskab af Munksøgård Delebilforening
I forbindelse med leje af udlejningsbil kan du bevise, at du er medlem af Munksøgård Delebilforening ved at logge ind i vores bookingsystem og vise din profil på din smartphone eller computer.

Udlejningsbiler som er omfattet af garantiordningen
Ordningen gælder KUN biler i Europcar klasserne vist i denne oversigt. Der skelnes mellem lille bil (Spring, Zoe, C3) og stor bil (Kona, Hyundai Ioniq, Berlingo). Der afregnes efter den udlejningsbil som er lejet (lille/stor bil) uanset, hvilken delebil den erstatter.
Ordningen omfatter ikke varevogne og flyttebiler, som man dog kan leje med rabat hos Europcar, se til sidst på denne side.

Forsikring
Foreningen dækker kun den almindelige "Basis-CDI-forsikring". Tilkøbes ekstra forsikring dækker medlemmet selv den ekstra udgift til dette.

Afhentning og aflevering
Medlemmet booker selv udlejningsbilen, afhenter den og afleverer den igen.
Medlemmet skal betale forud (online) og ikke ved afhentning, da det er omkring 10% rabat ved det. Medlemmet skal sikre, at der gives rabat ved leje. Det står som "Dekort" på faktura og er aftalt til at være 50 kr/dag, 100 kr/weekend og 300 kr/uge. Det er medlemmets ansvar at der trækkes rabat, idet manglende rabat ikke kompenseres.

Administration og refundering
Medlemmet lægger selv ud for udgifterne, og får prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris refunderet af Munksøgård Delebilforening gennem kassereren.

Munksøgård Delebilforening refunderer også udgifter til brændstof, hvilket gøres med følgende standardtakster: Der skelnes mellem lille bil (C3) og stor bil (Berlingo, Hyundai IONIQ). For lille bil afregnes efter 20,8 km/liter og for stor bil efter 17,5 km/liter. Dette er realistiske energieffektivitet baseret på faktisk kørsel fra spritmonitor.de. Prisen på brændstof er aktuelle danske dieselpriser på tidspunktet for afslutning af lejemålet og hentes fra OK’s hjemmeside (https://www.ok.dk/privat/produkter/ok-kort/prisudvikling). Ud fra dette beregnes brændstofspris pr. kørt km, som der afregnes efter.

Du udfylder et skema efter afsluttet leje
Skemaet (findes her) skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt, antallet af kørte km samt biltype, således at den tilsvarende delebilpris kan udregnes.

Det udfyldte skema samt regning fra Europcar scannes og sendes til delebil-betaling@munksoegaard.dk.

Almindelige betingelser
Medlemmet skal selvfølgelig opfylde og efterleve de almindelige betingelser, som Europcar stiller i forbindelse med udlejning. Det gælder også biludlejningernes regler for selvrisiko i forbindelse med evt. skader. Munksøgård Delebilforening refunderer således ikke evt. ekstra udgifter i forbindelse med skader.

Garantibil gennem Europcar
Europcar ligger på Københavnsvej 128 lige overfor McDonalds. Du kan booke en bil online på www.europcar.dk eller ringe til dem (tlf.: 46 75 01 02). Åbningstiden er mandag-fredag 7:30-17:00, lørdag 8:00-11:00 og søndag 8:00-10:00. Biler kan godt hentes og afleveres uden for dette tidsrum efter aftale.


View Larger Map

Rabat på billeje i Danmark er 50 kr. pr. dag, 100 kr. pr. weekend og 200 kr. pr. uge (max. 400 kr. pr. måned). Gratis leje af barnestol og barnepude.

Rabat på billeje i udlandet er 10 % rabat.

Rabatterne tilfalder Munksøgård Delebilforening.

Europcar opkræver standard depositum ved leje, hvilket indebærer at evt. overkørte kilometer, p-bøder, skader osv. afregnes via dette. Det er dig som lejer af bilen, som betaler depositum.

Ved bestilling af udlejningsbil skal du opgive et kundenummer. Vores kundenummer hos Europcar kan man få ved at spørge formanden. Er der ikke registreret Munksøgård Delebilers kundenummer på regningen fra Europcar, kan man ikke få refunderet via Garantibilordningen.

Rabat på udlejningsbil i Europcar

Hvis du har brug for en varebil eller flyttebil eller andre biltyper, som Munksøgård Delebilforening ikke råder over, har du mulighed for at leje en sådan udlejningsbil igennem Europcar med rabat. Dette er ikke en del af garantibilordningen, men en mulighed for at du kan leje fx en mindre flyttebil hos Europcar med rabat.

Ved bestilling af udlejningsbil skal du opgive et aftalenummer. Vores kundenummer hos Europcar kan man få ved at spørge formanden.

El-biler

Foreningen har en række rene elbiler. Der er tale om Dacia Spring, BYD Dolphin og Hyundai Kona Electric.

Vejledninger for el-biler:Elbilerne skal altid sættes til opladning efter endt brug.

Rækkevidden afhænger af vejret og er mindre om vinteren, hvor der bruges strøm fra batteriet til opvarmning af kabinen. Rækkevidden afhænger også at kørestil mv. fx bruges mere strøm ved høj fart på motorvej eller i stærk modvind.

Dacia Spring har en rækkevidde på omkring 200 km. Den kan hurtiglade på offentlige standere, hvor det vil tage omkring en time at lade 160 km.

Dolphin elbilerne kan køre omkring 375 km. Vores opladere på Munksøgård er semi-hurtigladere og kan lade omkring 100 km på en time. Dette sikrer at Dolphin elbilerne hurtigt oplades igen efter brug.

Hyundai Kona har en række på mindst 400 km. Den lader kun halvt så hurtigt som Zoe på vores egne ladere på Munksøgård, men kan lade meget hurtigt på offentlige ladestandere. På en 50 kW ladestander kan den lade omkring 140 km på ½ time, og 185 km på en ½ time på en 100 kW stander.

Vores opladere på Munksøgård og Kirsebærparken er semi-hurtigladere og kan lade op til 22 kW. Dolphin elbilerne kan udnytte dette og kan lade omkring 100 km på en time. Kona elbilerne kan lade med 11 kW dvs. omkring 50 km på en time, og Dacia Spring kan lade med 7 kW svarende til 30 km på en time. Dette sikrer at elbilerne relativt hurtigt oplades igen efter brug.

Der er en ladebrik, som sidder sammen med bilnøglen. Ladebrikken skal bruges hver gang elbilen sættes til opladning på Munksøgård. Ladebrikken bruges endvidere ved ladning på offentlige ladestationer, hvor vi har abonnement til CLEVER's ladestationer. CLEVER har både en hjemmeside og app til smartphones, hvor deres opladere i Danmark (www.clever.dk). Det kabel som skal bruges til CLEVER's ladestationer ligger i bagagerummet. Endvidere har vi ladekort til udlandet (Shell Reharge). Ladekort til udlandet hentes i god tid inden kørsel hos Hanne Andersen, Munksøgård 94, mobil 53 80 85 86.

Der ligger også et såkaldt mormorkabel i bilerne, som kan bruges til opladning i en almindelige stikkontakt fx i et sommerhus, men her er ladetiden meget lang for at få en fuld opladning (omkring 24 timer). Det kræver en stikkontakt med en god jordforbindelse, og det er derfor ikke alle stikkontakter, hvor ladning er mulig.

Elbilerne er de mest miljøvenlige af vores biler. De har laveste CO2 udledning, ingen udstødning og meget lavt støjniveau fra motoren.

Ladning af elbil i udlandet
Vi har Shell Recharge ladekort, som kan bruges til at lade elbil i udlandet. Der er adgang til over 120.000 ladestandere i Europa.

Ladekortet sidder i holder i handskerummet. Bilen kan ikke afsluttes i appen, hvis ikke kortet er sat på plads i holderen.

Ladekortet er knyttet til foreningens kreditkort, så betalingen foregår automatisk, og det er muligt at følge forbruget.

Opladning af elbil med mormorkabel (nødladning)
I vores elbiler medfølger et mormorkabel, som gør det muligt at lade på en almindelig stikkontakt med jord. Det er en mulighed at benytte mormorkabel, hvis man for eksempel er i sommerhus eller besøg hos mormor, hvor man ønsker at lade. Det tager dog mange timer at lade med mormorkabel, da den effekt man trækker fra stikkontakten er meget mindre end for laderne på Munksøgård eller på offentlige ladestandere.

Ved længere tids brug af mormorladning (mere end 2-3 timer) skal du være opmærksom på, at der kan være risiko for overophedning i kabler, samlepunkter og stikkontakt i gamle elinstallationer, og i gamle og defekte elinstallationer kan der opstå brandfare. Hvis du ikke kender elinstallationen, bør du derfor begrænse mormorladning til nødladning dvs. i maks. 2 timer.

Hvis du ønsker at mormorlade i fx dit sommerhus, bør du derfor spørge en elektriker om din elinstallation kan holde til længerevarende ladning med mormorkabel. Det vil fx tage omkring halvandet døgn at lade en Hyundai Kona fra nul til fuldt opladet.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man max lader med en strømstyrke på 6 A (ampere), hvis man bruger mormorlader i længere tid. Der må ikke benyttes en forlængerledning.

Mormorlader til Hyundai Ioniq opladningshybrid kan manuelt indstilles på forskellige strømstyrker, og her bør vælges 6 A. Mormorlader til Hyundai Kona lader kun med 6 A, og kan ikke indstilles manuelt.

Du bør vælge en stikkontakt så tæt på eltavlen som muligt, så strømmen skal løbe så kort som muligt fra eltavle til stikkontakt. Hvis du ofte kommer et sted fx i et sommerhus, hvor du synes, at det er for dyrt at få installeret en ladeboks, kan man få lavet en ny stikkontakt med forbindelse direkte til eltavlen fx som en udendørs stikkontakt med jord eller som et udendørs industristik (CEE). Det sidste vil kræve et adapter stik fra det almindelige 3-benet stik på mormorladeren til CEE-stikket. Dette skal udføres af en autoriseret elektriker.

Læs mere på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside
https://www.sik.dk/privat/goer-det-sikkert/el/brug-elprodukter-sikkert/oplad-din-el-bil-sikkert-0

Læs mere på Elbilforeningens hjemmeside
https://fdel.dk/guides/ladning/mormorkablet

Instruktion i elbil af elbilambassadør
Medlemmer, som gerne vil prøve at køre i en elbil, kontakter selv elbilambassadøren, og de aftaler et tidspunkt, hvor det kan foregå. Det er medlemmet, der booker elbilen og betaler for prøveturen. Elbilambassadøren forklarer, hvordan det foregå med kørsel i elbil, hvordan man lader mv. Se også de korte vejledninger, som er vist ovenfor.
 • Thomas Hvass Eriksson, email: thhver@gmail.com, telefon: 61784764, adresse: Lysalléen 11

Ekstra udstyr

Autostole
Autostole i forskellige størrelser findes i delebilsrummet. Autostolene er personligt udstyr, og ejes ikke af delebilsforeningen, som heller ikke har noget ansvar for deres stand. Hvis man ikke ønsker at andre skal benytte ens autostol, skal man skrive tydelig navn på autostolen.

Tagboks til Citröen Berlingo
Man skal reservere tagboks og tagbøjer hver for sig. Tagbøjlerne kan også reserveres separate, hvis man kun skal bruge dem. Tagboks og tagbøjler er et smart system, som ikke kræver brug af værktøj for montering. Der hænger en vejledning med billeder på indersiden af døren til delebilsrummet, som beskriver, hvordan man påmonterer tagboksen.
Her kan vejledningen ses: tagboks til Citröen Berlingo

Tagboks til Citroën C3
Her kan vejledningen ses: tagboks til Citroën C3

Tagboks til Hyundai Kona Electric
Her kan vejledningen ses: tagboks til Hyundai Kona Electric

Tagboks til BYD Dolphin
Her kan vejledningen ses: tagboks til BYD Dolphin

Cykelholder til Citroën C3
I delebilsrummet er der en cykelholder til Citroën C3, som monteres på bagsmækken.

Cykelholder til Berlingoen
Særlig cykelholder til Berlingoen monteres på knoppen af påhængstrækket.

2 ekstra sæder til Berlingoen
I hver af de to Berlingoer er der ekstra sæder monteret. Tages disse ud for at give mere plads til baggage, skal man sørge for at montere dem tilbage inden aflevering af bilen. Af sikkerhedshensyn må de ikke ligge løst i bagagerummet. Sæt dem altid rigtigt på plads (klik).
BEMÆRK: Der er forskel på sædet for højre og venstre, og de kan ikke klikke rigtigt på plads hvis de sidder i den forkerte side ift. deres type.

Startkabler
I delebilsrummet findes startkabler, som kan benyttes i tilfælde af et fladt batteri. Se hvordan de benyttes i bilernes brugsvejledning, som findes i bilerne. Brugsvejledningen beskriver, hvordan startkablerne skal monteres for ikke at skade det elektriske system på bilerne.

Brændstof og vedligeholdelse

Køb af brændstof foregår med det kort, der er placeret i bilerne

Brændstofkort til OK-benzinstationer i Danmark ligger i bilerne. Koden er den samme til alle benzinkort. Ved køb af brændstof på andre tankstationer - eksempelvis i udlandet - refunderes udgifterne til benzin.

Check altid hvilken type brændstof bilen kører på - det står på brændstof-dækslet, hvis bilen kører på diesel. Er det en benzinbil, kører den på 95 oktan.

Hvis tanken kun er 1/3 fuld, skal du tanke inden du afleverer bilen.

Du skal aflevere bilen ryddelig, hvor alt affald mv. er fjernet, og den fremtræder pæn og ren. Husk at slukke alt lys, lukke vinduerne og låse dørene, når du afleverer bilen.

Vask af delebilerne foretages af en fadder (vaskeansvarlig) for hver bil. En vask omfatter en tur i vaskehal (eller manuel vask), støvsugning samt check af oliestand og dæktryk. Bilerne rengøres efter behov som i praksis er ca. en gang om måneden og lidt sjældnere om sommeren.

Øvrige medlemmer er også velkomne til at vaske bilerne fx efter en ferietur eller en tur, hvor bilen er blevet særlig beskidt.Foreningen refunderer udgifterne hertil.

Desuden er der en ansvarlig for service af bilerne samt for på- og afmontering af vinter/sommerdæk.

Forsikring og autohjælp

Forsikringsoplysninger ligger i handskerummet på alle bilerne.

Munksøgård Delebilforening har bilerne ansvars- og kaskoforsikret gennem LeasePlan tlf. 3673 8399. Medlemmerne har en selvrisiko på 2.650 kr. ved forsikringsskader.

Foreningen har en vejhjælps-ordning gennem LeasePlan Assistance. Telefonnummeret hertil er: 3673 8484.

Det enkelte medlem betaler selv bøder fx parkerings- og fartbøder ved brug af Munksøgård Delebilsforenings køretøjer. Munksøgård Delebilsforening kan oplyse politiet om, hvilket medlem, der i en given periode har anvendt bilen. Administrationsudgifter for Munksøgård Delebilsforenings medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Munksøgård Delebilsforenings biler kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten.

Ved fejl, uheld og ulykker

Ved fejl, sammenbrud, ulykker og skader kontakt Hanne Andersen asap.

Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt checkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl meddeles hurtigst muligt til Hanne Andersen 53 80 85 86 eller en anden fra bestyrelsen.

Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen.

Ved fejl, sammenbrud, ulykker og skader på bilen skal Munksøgård Delebilsforenings bestyrelse hurtigst muligt informeres om en evt. ulykke og pludselig opstået skade. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Munksøgård Delebilsforenings bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet. Foreningen har vejhjælp, som kan foretage bugsering, starthjælp m.v.

Munksøgård Delebilsforening har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Munksøgård Delebilsforening imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

I tilfælde af skade er medlemmet forpligtiget til:

 • omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner
 • ikke at anerkende ansvar eller skyld
 • ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse
 • udarbejde en udførlig beskrivelse af uheldet og bidrage til udfyldelse af skadesanmeldelse

Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt. Når skaden skal udbedres på værksted eller lignende skal medlemmet bidrage til aflevering/afhentning efter aftale med bestyrelsen.

I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtigelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anføre selvrisiko. Et medlem der er involveret i en færdselsforseelse i Munksøgård Delebilforenings bil kan komme til at betale administrationsudgifter, jfr. prislisten for Munksøgård Delebilforenings medvirken i behandling af sagen.

Vagtordning

Hvis du har problemer med din nøglebrik til at låse en bil op eller låse en bil så ring til nedenstående personer, som kan fjernåbne eller -låse en bil via computer. Det er en prioriteret rækkefølge så ring først til Hanne, svarer hun ikke så ring til Steen, svarer han ikke så ring til Paolo.

 1. Hanne Andersen på telefonnr. 53 80 85 86
 2. Steen Solvang Jensen på telefonnr. 30 18 31 27

Skader og andre problemer med bilerne hører under Hanne Andersen på telefonnr. 53 80 85 86.

Parkeringsur

Alle bilerne har et elektronisk parkeringsur.

Værd opmærksom på om det viser det rigtige tidspunkt. Du er stadigvæk ansvarlig for evt. parkeringsbøder, hvis uret ikke viser det rigtige tidspunkt.

I handskerummet er der en manuel parkeringsskive som kan benyttes, hvis det elektroniske parkeringsur ikke viser korrekt.